Cho lục giác đều ABCDEF tâm O Số...

Chương 1: Vectơ Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vect...

0
Chương 1: Vectơ

Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Số các vectơ khác vectơ OC→ và có độ dài bằng nó là:

A. 24 B. 11

C. 12 D. 23

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trên hình có tất cả 12 đoạn thẳng bằng nhau và bằng OC, tạo thành 24 vectơ có độ dài bằng OC. Trừ ra vectơ OC→ còn lại 23 vectơ. Chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP