Cho m gam hỗn hợp E gồm Al...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho m g...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho m gam hỗn hợp E gồm Al,MgO,Mg(NO3)2 td vừa đủ với dung dịch chứa 0.6 mol HCl,kết thúc phản ứng thu được a gam NO;0.04 mol H2;dung dịch X chứa (m+16.66) gam muối trung hòa.Cho NaOH dư vào X thì thấy có 0.72 mol NaOH tham gia phản ứng.Số mol MgO có trong E là? Mọi người giúp mik câu này với

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

BTĐT nNa+ = nCl- + nAlO2- => nAlO2- = nAl3+ = 0,12
Đặt nMgO = t, nNH4 + = b , nNO = x
BT N => nMg(NO3)2 = 0,5b + 0,5x
DD X : Al3+ (0,12 ) , Mg2+ ( t + 0,5b + 0,5x ), Cl- ( 0,6 ), nNH4+ (b)
BTĐT : 2t + b + x + b + 0,36 = 0,6 (1)
nH+ = 4nNO + 2nO + 10nNH4 + 2nH2
<=> 0,6 = 4x + 2t + 10b + 0,08 (2)
BT H => nH2O = 0,26 - 2b
BTKL : m + 0,6.36,5 = m + 16,66 + 30x + 0,08 + ( 0,26 - 2b ) .18
=> 30x - 36b = 0,48 (3)
từ 1,2,3 => x = 0,04, t = 0,08, b = 0,02

Gửi 5 năm trước

1
sao btdt hay vậy có cả mg2+ nữa mà chỗ naoh phản ứng á – thiều hoàng tấn dũng3 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP