Cho tan hoàn toàn 58 g hh a...

Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học Cho tan...

0
Chương 2: Nitơ - Photpho - Cascbon - Silic - Phân bón hóa học

Cho tan hoàn toàn 58 g hh a gồm Fe, Cu, Ag trong dd HNO3 2M dư thu được 0,15 mol NO, 0,05mol N2O và dd D. Tìm khối lượng muối

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Bạn áp dụng công thức :
m muối= m KL+ 1/2n e nhận . 62

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP