Mọi người giúp em với ạ!!! 1 Đốt...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Mọi người giúp em vớ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon

Mọi người giúp em với ạ!!!
1. Đốt 200 cm3 hơi 1 hợp chất hữu cơ chứa C, O, H trong 900 cm3 khí O2 ( lấy dư ). Thể tích sau phản ứng là 1,3 lít. Sau đó cho nước ngưng tụ còn 700 cm3 và cho qua dung dịch KOH còn 100 cm3. Xác định công thức phân tử . Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
2. Đốt cháy 100 ml hơi chất A cần 250 ml O2 tạo thành 200 ml CO2 và 200 ml hơi nước. Xác định công thức phân tử . Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.
Nếu có kèm lời giải và hướng dẫn chi tiết thì em rất cảm ơn!!!

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1) V CO2 = V H2O = 600cm3
=> V O2 dư = 100cm3
=> V O2 pư = 900- 100 = 800cm3
CxHyOz + (x + y/4 - z/2)O2 => xCO2 + y/2 H2O
V CxHyOz = 200cm3
VCO2 = V H2O = 600cm3=> x =3 y = 6
=> 3 + 6/4 - z/2 = 4 => z = 1 => C3H6O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP