Cho m gam hỗn hợp X gồm ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm ba etse đều đơn chức tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch NaOH 1M, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol cùng dãy đồng đẳng và 34,4 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 3,584 lít khí CO2 (đktc) và 4,68 gam H2O. Giá trị của m là: A. 24,24. B. 25,14. C. 21,10. D. 22,44.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đốt Y —> nCO2 = 0,16 và nH2O = 0,26 —> nY = nH2O – nCO2 = 0,1 —> Số C = nCO2/nY = 1,6 —> Y chứa các ancol đơn chức —> nO = 0,1 mY = mC + mH + mO = 4,04 nEste của ancol = 0,1 và nEste của phenol = x —> nNaOH = 0,1 + 2x = 0,4 —> x = 0,15 —> nH2O = 0,15 Bảo toàn khối lượng: mX = m muối + mY + mH2O – mNaOH = 25,14

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP