Cho tổng số hạt trong ion R3+ là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho tổng số hạt tron...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho tổng số hạt trong ion R3+ là 37. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 9. Viết ký hiệu nguyên tử R.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tổng hạt trong R3+ = 2Z + N – 3 = 37 Hạt mang điện – Hạt không mang điện = 9 —> (2Z – 3) – N = 9 —> Z = 13 và N = 14 —> 13Al27

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP