Cho x mol Ca OH 2 vào dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho x mol Ca(OH)2 và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho x mol Ca(OH)2 vào dung dịch A chứa Mg2+ (0,10 mol), Na+ (0,15 mol), Cl– (0,15 mol) và HCO3– thì dung dịch A không còn tính cứng. Giá trị tối thiểu của x là A. 0,10. B. 0,25. C. 0,15. D. 0,20.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nOH- = 2x —> nCO32- = 2x Để A thành nước mềm thì Ca2+, Mg2+ phải bị kết tủa hết. —> nCa2+ + nMg2+ = nCO32- ⇔ x + 0,1 = 2x —> x = 0,1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP