CLOSEST I used to meet him occasionally on...

Ngữ Pháp và Từ Vựng CLOSEST I used to meet him occasionally on Fifth ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

CLOSEST

I used to meet him occasionally on Fifth Avenue.

A. in one occasion B. once in a while C. one time D. none is correct

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B

Giải thích: A: trong một lần

B: thỉnh thoảng = occasionally

C: một lần

D: không có đáp án đúng

Dịch nghĩa: Tôi từng thỉnh thoảng gặp anh ấy ở Đại lộ số 5.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP