Có hỗn hợp M gồm hai este A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hỗn hợp M gồm hai...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hỗn hợp M gồm hai este A và B. Cho a gam hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, sau phản ứng thu được b gam ancol D và 2,688 gam hỗn hợp muối kali của hai axit hữu cơ đơn chức liên tiếp trong dãy đồng đẳng. Đem nung tất cả hỗn hợp muối trên với lượng dư vôi tôi xút đến phản ứng hoàn toàn thì nhận được 0,672 lít hỗn hợp khí E (đktc). Đem đốt cháy toàn bộ lượng ancol D ở trên, thu được CO2 và hơi H2O theo tỉ lệ khối lượng tương ứng là 44:27. Mặt khác cho tất cả sản phẩm cháy trên hấp thụ hết với 45 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M thì nhận được 2,955 gam kết tủa. Xác định công thức cấu tạo có thể có của các este A, B và tính các giá trị a,b.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
n muối = nE = 0,03 —> M muối = 89,6 —> Muối gồm HCOOK (0,018) và CH3COOK (0,012) Ancol D cháy cho nCO2 : nH2O = 1 : 1,5 —> D no, mạch hở. D có dạng CnH2n+2Ox (0,03/x mol) —> n/(n + 1) = 1/1,5 —> n = 2 nBa(OH)2 = 0,0225 và nBaCO3 = 0,015 Nếu không có Ba(HCO3)2 thì nCO2 = 0,015 —> 0,03n/x = 0,015 —> 2n = x (Loại vì x ≤ n) Vậy có Ba(HCO3)2 (0,0225 – 0,015 = 0,0075 mol) —> nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,03 —> 0,03n/x = 0,03 —> n = x = 2 A là (HCOO)2C2H4 (0,009) B là (CH3COO)2C2H4 (0,006) —> a = 1,938 và b = 0,93

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP