Con lắc lò xo thực hiên dao động...

Chương 1: Dao Động Cơ Con lắc lò xo thực hiên dao động với biên độ A....

0
Chương 1: Dao Động Cơ

Con lắc lò xo thực hiên dao động với biên độ A. Khi tăng gấp đôi khối lượng của con lắc mà con lắc dao động với biên độ 2A thì năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào?
A. Giảm 2 lần. B. Tăng 2 lần. C. Giảm 4 lần. D. Tăng 4 lần.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Khi tăng gấp đôi khối lượng của con lắc mà con lắc dao động với biên độ 2A thì năng lượng của con lắc tăng 4 lần.

chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP