Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận trong...

Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ...

0
Để tối đa hóa nguồn lợi nhuận, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?
Phương thức bóc lột tiền tư bản chủ nghĩa. Phương thức bóc lột phong kiến. Phương thức bóc lột thực dân. Phương thức bóc lột tư bản chủ nghĩa

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Phương thức bóc lột phong kiến.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP