Ngày 26 1 1950 sự kiện nổi bật...

Ngày 26/1/1950, sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Ấn Độ?

-2
Ngày 26/1/1950, sự kiện nổi bật nào diễn ra ở Ấn Độ?
Ấn Độ giành quyền tự trị. Ấn Độ phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Ấn Độ thử thành công bom nguyên tử. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

3 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án D nhé

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
Đáp án đúng của câu này là:
Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận
0
ẤN ĐỘ TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP VÀ THÀNH NƯỚC CỘN HÒA

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP