Kết quả nào của cách mạng tư sản...

Kết quả nào của cách mạng tư sản Anh đầu thế kỉ XVII vẫn được nước An...

0
Kết quả nào của cách mạng tư sản Anh đầu thế kỉ XVII vẫn được nước Anh kế thừa cho đến nay?
Nền quân chủ lập hiến. Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Chia ruộng đất cho nông dân. Sự cầm quyền của tầng lớp quý tộc mới.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Nền quân chủ lập hiến.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP