Đốt cháy 16 8 gam bột Fe trong...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 16,8 gam bộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 16,8 gam bột Fe trong oxi, sau một thời gian thu được m gam hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl loãng (lấy dư 25% so với phản ứng) thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y có chứa 19,5 gam FeCl3. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) đồng thời thu được x gam kết tủa. Gía trị m và x lần lượt là: A. 21,6 và 132,39 B. 26,4 và 132,39 C. 26,4 và 134,01 D. 21,6 và 134,01

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = 0,3 Dung dịch Y chứa nFeCl3 = 0,12 —> nFeCl2 = 0,18 Bảo toàn Cl —> nHCl phản ứng = 0,72 Bảo toàn H —> nHCl phản ứng = 2nH2 + 2nH2O —> nH2O = 0,3 —> nO(X) = 0,3 —> mX = mFe + mO = 21,6 nHCl dư = 0,72.25% = 0,18 Bảo toàn Cl —> nAgCl = 0,72 + 0,18 = 0,9 nH+ dư = 4nNO —> nNO = 0,045 Bảo toàn electron: nFe2+ = 3nNO + nAg —> nAg = 0,045 —> x = mAgCl + mAg = 134,01

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP