Hòa tan hết hỗn hợp chứa 14 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết hỗn hợp chứa 14,1 gam gồm Mg, Al2O3 và 0,05 mol MgCO3 trong dung dịch chứa 0,05 mol HNO3 và 0,83 mol HCl, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa m gam các muối trung hòa và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, NO, H2. Giá trị của m là: A. 33,405 B. 38,705 C. 42,025 D. 36,945

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = nMgCO3 = 0,05 nNO = a, nH2 = b, nAl2O3 = c —> nY = a + b + 0,05 = 0,12 (1) Bảo toàn N —> nNH4+ = 0,05 – a nH+ = 0,83 + 0,05 = 4a + 2b + 6c + 10(0,05 – a) + 0,05.2 (2) Bảo toàn electron: 2(14,1 – 0,05.84 – 102c)/24 = 3a + 2b + 8(0,05 – a) (3) (1)(2)(3) —> a = 0,02; b = 0,05; c = 0,05 Bảo toàn Mg —> nMg2+ = 0,25 Bảo toàn Al —> nAl3+ = 0,1 X chứa Mg2+ (0,25), Al3+ (0,1), NH4+ (0,03), Cl- (0,83) —> m muối = 38,705

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP