Cho 27 75 gam chất hữu cơ A...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,75 gam chất h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,75 gam chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H11N3O6 tác dụng vừa đủ với 450ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc 1 và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị gần đúng nhất của m là? A. 28,6 B. 25,45 C. 21,15 D. 8,45

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = 0,15 và nNaOH = 0,45 HCO3-NH3-C2H4-NH3-NO3 + 3NaOH —> Na2CO3 + NaNO3 + C2H4(NH2)2 + 3H2O —> nNa2CO3 = nNaNO3 = 0,15 —> m muối = 28,65

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP