Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm 2 chất...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ đơn chức A và B (chứa C, H, O và đều có phân tử khối lớn hơn 50). Lấy m gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là dung dịch Y chỉ chứa hai muối, trong đó có một muối chứa 19,83% natri về khối lượng. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng bạc, thu được tối đa 16,2 gam Ag. Phần 2 đem cô cạn rồi đốt cháy hoàn toàn thu được CO2, H2O và 10,6 gam Na2CO3. Giá trị m là: A. 13,85 B. 30,40 C. 41,80 D. 27,70

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X đơn chức nên Y cũng đơn chức —> M muối = 23/19,83% = 116: C6H5ONa (u mol) Do Y có tráng bạc nên muối còn lại là HCOONa (v mol) nAg = 2v = 0,15 nNa2CO3 = 0,5u + 0,5v = 0,1 —> u = 0,125 và v = 0,075 M > 50 —> Vậy X gồm HCOOC6H5 (2v = 0,15) và C6H5OH (2u – 2v = 0,1) —> mX = 27,7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP