Chất hữu cơ X có công thức phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X có côn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X có công thức phân tử C6H6 mạch hở. Biết 1 mol X tác dụng với AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 292 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X có thể là: A. CH≡C-C≡C-CH2-CH3 B. CH≡C-CH2-CH2-C≡CH C. CH≡C-CH2-CH=C=CH2 D. CH≡C-CH2-C≡C-CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
M kết tủa = 292/1 = 292 —> C6H4Ag2 —> X phải có 2 nối 3 ở đầu mạch. —> X là CH≡C-CH2-CH2-C≡CH.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP