Hòa tan hết 15 24 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 15,24 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 15,24 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 22,265 gam HCl, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 31,475 gam chất tan và thấy thoát ra 1,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, NO, NO2 có tỉ khối so với H2 bằng 11,4. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, 88,615 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,224 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, đktc). Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu gần nhất với A. 47,6% B. 35,4% C. 37,8% D. 34,5%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAgCl = nHCl = 0,61, từ m↓ —> nAg = 0,01 —> nFe2+ = 3nNO + nAg = 0,04 nH+ dư = 4nNO = 0,04 —> nH+ pư = 0,57 Dung dịch X chứa Mg2+ (a), Fe3+ (b), NH4+ (c), Fe2+ (0,04), H+ dư (0,04), Cl- (0,61) —> 24a + 56b + 18c + 56.0,04 + 0,04 + 0,61.35,5 = 31,475 (1) Bảo toàn điện tích: 2a + 3b + c + 0,04.2 + 0,04 = 0,61 (2) Ban đầu bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,24 Bảo toàn H —> nH2 = (0,57 – 0,24.2 – 4c)/2 = 0,045 – 2c nY = 0,075 —> nNO + nNO2 = 2c + 0,03 Bảo toàn N —> nFe(NO3)2 = 1,5c + 0,015 Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = (b + 0,04 – 1,5c – 0,015)/3 —> 24a + 180(1,5c + 0,015) + 232(b – 1,5c + 0,025)/3 = 15,24 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,12 b = 0,08 c = 0,01 —> %Fe(NO3)2 = 180(1,5c + 0,015)/15,24 = 35,43%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP