Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là: A. Gly-Ala-Val-Val-Phe. B. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Phe-Gly-Ala-Val.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Thủy phân X —> Val-Phe + Gly-Ala-Val —> X có đoạn Gly-Ala-Val-Phe Thủy phân X không thu được Gly-Gly nên mắt xích Gly còn lại xếp vào cuối: Gly-Ala-Val-Phe-Gly (Chọn B)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP