Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để khử hoàn toàn hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để khử hoàn toàn hỗn hợp FeO, CuO cần 4,48 lít H2 (đktc). Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO2 thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong dư tạo ra bao nhiêu gam kết tủa: A. 1 gam B. 20 gam C. 34 gam D. kết quả khác Ngoc Lan trả lời 22.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khi dùng H2 và CO khử thì: H2 + O —> H2O CO + O —> CO2 —> nCO2 = nCO = nH2 = 0,2 Ca(OH)2 dư —> nCaCO3 = 0,2 —> mCaCO3 = 20 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP