Hòa tan hoàn toàn 19 2 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 19...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 trong dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y và V lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y, thu được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là A. 8,96 B. 10,08 C. 5,6 D. 6,72

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Fe (a) và O (b) —> mX = 56a + 16b = 19,2 (1) Bảo toàn electron: 3a = 2b + 2nSO2 —> nSO2 = 1,5a – b nNaOH = 0,9, nFe(OH)3 = 0,2 —> nH+ dư = 0,9 – 0,2.3 = 0,3 Dung dịch Y chứa Fe3+ (a), SO42- (0,9 – 1,5a + b), H+ dư (0,3) Bảo toàn điện tích: 3a + 0,3 = 2(0,9 – 1,5a + b) (2) (1)(2) —> a = 0,3 và b = 0,15 —> nSO2 = 1,5a – b = 0,3 —> V = 6,72 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP