Cho 11 2 lít đktc hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,2 lít (đktc) ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp lội qua nước brom dư thì khối lượng đựng brom tăng 15,4 gam. Xác định công thức phân tử và số mol mỗi anken trong hỗn hợp X: A. C2H4: 0,3 mol; C3H6; 0,2 mol B. C2H4: 0,2 mol; C3H6: 0,3 mol C. C2H4: 0,4 mol; C3H6: 0,1 mol D. C3H6: 0,2 mol; C4H8: 0,2 mol Ngoc Lan trả lời 22.05.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,5 và mX = m tăng = 15,4 —> MX = 30,8 —> X gồm C2H4 (u mol) và C3H6 (v mol) nX = u + v = 0,5 mX = 28u + 42v = 15,4 —> u = 0,4 và v = 0,1

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP