Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tách nước hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol thu được hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 1,76g CO2. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng nước và CO2 tạo ra là: A. 2,94 gam B. 1,76 gam C. 2,48 gam D. 2,76 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = nCO2 = 0,04 —> mCO2 + mH2O = 2,48

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP