Nung hỗn hợp rắn X gồm Al 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp rắn X g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp rắn X gồm Al (0,16 mol); Cr2O3 (0,06 mol) và CuO (0,10 mol) trong khí trơ. Sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Cho toàn bộ Y vào 90 ml dung dịch HCl 10M đun nóng. Kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch Z và 3,84 gam Cu không tan. Dung dịch Z tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol NaOH. Giá trị của a là: A. 1,00 mol. B. 1,24 mol. C. 1,36 mol. D. 1,12 mol.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO(X) = 0,28 —> nH2O = 0,28 nHCl = 0,9 và nH2 = 0,15 Bảo toàn H —> nH+ dư = 0,04 Bảo toàn Cu —> nCu2+ = 0,04 Dung dịch Z chứa Al3+ (0,16), Cr3+ (u), Cr2+ (v), Cu2+ (0,04), H+ (0,04) và Cl- (0,9) Bảo toàn điện tích: 0,16.3 + 3u + 2v + 0,04.2 + 0,04 = 0,9 Bảo toàn Cr: u + v = 0,06.2 —> u = v = 0,06 Z + NaOH —> AlO2- (0,16), CrO2- (u), Cl- (0,9), bảo toàn điện tích —> nNa+ = 1,12 —> nNaOH = 1,12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP