Đốt cháy 4 32 gam kim loại M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 4,32 gam ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 4,32 gam kim loại M (hóa trị không đổi) trong 8,4 lít không khí (trong không khí oxi chiếm 20% và 80% là nitơ) thu chất rắn X. Hoà tan X trong dung dịch HCl dư, thu 0,09 mol khí hiđro. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Xác định M.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nO2 = 20%.8,4/22,4 = 0,075 Kim loại M hóa trị x, bảo toàn electron: 4,32x/M = 4nO2 + 2nH2 —> M = 9n —> n = 3, M = 27: Al

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP