Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, CuO trong khí trơ ở nhiệt độ cao, sau 1 thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 21,504 lít khí H2 (ở đktc) và còn lại hỗn hợp rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch CuSO4 dư, thấy khối lượng chất rắn T thu được sau phản ứng tăng 1,6 gam so với khối lượng của Z. Hòa tan hoàn toàn T bằng 426 gam dung dịch HNO3 35% (dư 25% so với lượng cần thiêt), thu được 8,8 gam NO (sản phảm khử duy nhất của N+5) và thấy khối lượng dung dịch tăng 40,16 gam. Phần trăm về khối lượng của Fe2O3 trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào ? A. 38% B. 39% C. 36% D. 37%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,96 —> nAl dư = 0,64 Z gồm Fe, Cu và các oxit của hai kim loại này. nFe = 1,6/(64 – 56) = 0,2 T gồm Fe (a), Cu (b) và O (c) mT = 56a + 64b + 16c = 40,16 + 8,8 Bảo toàn electron: 3a + 2b = 2c + 3.8,8/30 nHNO3 phản ứng = 2c + 4.8,8/30 —> nHNO3 đã dùng = (2c + 4.8,8/30) + 25%(2c + 4.8,8/30) = 426.35%/63 —> a = 0,2; b = 0,5; c = 0,36 Bảo toàn Fe —> nFe2O3 ban đầu = (0,2 + 0,2)/2 = 0,2 Bảo toàn Cu —> nCuO ban đầu = b – 0,2 = 0,3 Bảo toàn O —> nAl2O3 = (0,2.3 + 0,3 – c)/3 = 0,18 Bảo toàn Al —> nAl ban đầu = 0,18.2 + 0,64 = 1 —> %Fe2O3 = 38,55%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP