Cho 0 3 mol hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,3 mol hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,6 gam hỗn hợp gồm hai muối hữu cơ khan có khối lượng hơn kém nhau 11,6 gam, phần hơi có chứa nước và một hợp chất hữu cơ no, mạch hở Y. Hợp chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc, đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 24,8 gam so với ban đầu. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các chất khí đều đo ở đktc. Xác định công thức cấu tạo có thể có của 2 este.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,3 và nNaOH = 0,4 —> X gồm este của ancol (a mol) và este của phenol (b mol) nX = a + b = 0,3 và nNaOH = a + 2b = 0,4 —> a = 0,2 và b = 0,1 Y no, mạch hở, có tráng gương —> Y là andehit tạo ra từ ancol kém bền. —> nY = a = 0,2 Đốt Y —> nCO2 = nH2O = c —> 44c + 18c = 24,8 —> c = 0,4 —> Số C của Y = c/a = 2 —> Y là CH3CHO X chứa RCOOCH=CH2 (0,2 mol) và RCOOR’ (0,1 mol) —> Muối chứa RCOONa (0,3 mol) và R’ONa (0,1 mol) Khối lượng 2 muối là x, y gam —> x + y = 37,6 và x – y = 11,6 —> x = 24,6 và y = 13 Muối 1: R + 67 = 24,6/0,3 —> R = 15: -CH3 Muối 2: R’ + 39 = 13/0,1 —> R’ = 91: CH3-C6H4- Vậy các este là CH3COOCH=CH2 và CH3COO-C6H4-CH3

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP