Thủy phân 51 3 gam saccarozơ trong 100...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân 51,3 gam s...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân 51,3 gam saccarozơ trong 100 ml dung dịch HCl 1M với hiệu suất 60%. Trung hòa lượng axit bằng NaOH vừa đủ rồi cho AgNO3/NH3 (vừa đủ) vào, sau khi các phản ứng hoàn toàn thấy xuất hiện m gam kết tủa. Tính m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC12H22O11 = 0,15 —> nGlucozơ = nFructozơ = 0,15.60% = 0,09 nAg = 0,09.2 + 0,09.2 = 0,36 nAgCl = nCl- = 0,1 —> m↓ = mAg + mAgCl = 53,23

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP