Hoàn thành các phương trình hóa học ghi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoàn thành các phươn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ đồ sau: Tinh bột → A → B → D → E → F Biết D là một axit hữu cơ có trong giấm ăn. E là chất lỏng, mùi thơm, ít tan trong nước, dùng làm dung môi trong công nghệp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6 (Đun nóng, xúc tác H+) C6H12O6 —> 2C2H5OH + 2CO2 (men rượu) C2H5OH + O2 —> CH3COOH + H2O (men giấm) CH3COOH + C2H5OH —> CH3COOC2H5 + H2O (H2SO4 đặc) CH3COOC2H5 + NaOH —> CH3COONa + C2H5OH.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP