Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho từ từ từng giọt ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho từ từ từng giọt dung dịch Ba(OH)2 loãng đến dư vào dung dịch chứa a mol Al2(SO4)3 và b mol Na2SO4. Khối lượng kết tủa (m gam) thu được phụ thuộc vào số mol Ba(OH)2 (n mol) được biểu diễn bằng đồ thị như hình sau: Giá trị tỉ lệ a : b tương ứng là A. 1:1. B. 2:3. C. 1:2. D. 2:5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đoạn 1: 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 —> 3BaSO4 + 2Al(OH)3 0,3…………………0,1………………………….0,2 —> a = 0,1 Khi kết tủa không thay đổi thì dung dịch chứa Na+ (2b), AlO2- (0,2), bảo toàn điện tích —> OH- dư (2b – 0,2) nOH- = 4nAl3+ + nOH- dư ⇔ nOH- = 0,55.2 = 0,1.2.4 + (2b – 0,2) —> b = 0,25 —> a : b = 2 : 5 Chú ý: Đoạn 2: Hòa tan hết Al(OH)3 Al(OH)3 + OH- —> AlO2- + H2O Ba2+ + SO42- —> BaSO4 Đoạn 3: Kết tủa hết phần SO42- còn lại Ba2+ + SO42- —> BaSO4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP