Hỗn hợp X chứa 3 amin no mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa 3 ami...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa 3 amin no, mạch hở. Đốt cháy 0,06 mol X cần V lít khí oxi ở đktc thu được 2,24 lít khí CO2 ở đktc và 0,045 mol N2. Giá trị V là: A. 4,032 B. 4,536 C. 3,36 D. 4,48

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Số C = nCO2/nX = 5/3 Số N = 2nN2/nX = 1,5 Độ không no k = (2C + 2 – H + N)/2 = 0 —> Số H = 41/6 —> nH2O = 0,06H/2 = 0,205 Bảo toàn O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nO2 = 0,2025 —> V = 4,536

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP