Hóa hơi hoàn toàn 23 6 gam một...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 23...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 23,6 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 6,4 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11,8 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 13,6 gam một muối hữu cơ và m gam một ancol.Giá trị của m là? A. 9,2 B. 6,4 C. 6,2 D. 12,4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP