Hỗn hợp X gồm axit fomic axit acrylic...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm axit f...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Đốt cháy hoàn toàn 3,4 gam Z thu được 4,84 gam CO2 và 1,44 gam H2O. Mặt khác, nếu cho 3,4 gam X tác dụng hết với dung dịch KHCO3 dư, thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là A. 1,680. B. 1,344. C. 2,240. D. 1,120.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 0,11 và nH2O = 0,08 —> nO = (mZ – mC – mH)/16 = 0,12 —> nCOOH = 0,06 —> nCO2 = 0,06 —> V = 1,344 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP