Đốt cháy hoàn toàn 54 36 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 5...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 54,36 gam hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và các chất béo tạo bởi hai axit đó, thu được a mol CO2 và (a-0,12) mol H2O. Mặt khác, 54,36 gam X tác dụng vừa hết với 0,2 mol KOH trong dung dịch Y, cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 57,42. B. 60,25. C. 59,68. D. 64,38.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dễ thấy các axit đều có k = 1 và chất béo có k = 3 nên: n chất béo = (nCO2 – nH2O)/2 = 0,06 Chất béo = C3H5(OH)3 + 3Axit – 3H2O 0,06………………………………….-0,18 Axit = HCOOH + ?CH2 Quy đổi X thành C3H5(OH)3 (0,06), HCOOH (0,2), CH2 (u) và H2O (-0,18) mX = 0,06.92 + 46.0,2 + 14u – 0,18.18 = 54,36 —> u = 536/175 Muối gồm HCOOK (0,2) và CH2 (u) —> m muối = 59,68

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP