Cho hỗn hợp A gồm 3 hiđrôcacbon khí...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm 3 hiđrôcacbon khí là X, Y, Z và hỗn hợp B gồm O2 và O3. Trộn A với B theo tỉ lệ thể tích: VA : VB = 1,5 : 3,2 rồi đốt cháy. Hỗn hợp sau phản ứng thu được chỉ có CO2, hơi H2O có tỉ lệ thể tích: VCO2 : VH2O = 1,3 : 1,2. Hãy tính tỷ khối của hỗn hợp A so với H2, biết tỷ khối của hỗn hợp B so với H2 bằng 19. hoanchivas2k trả lời 11.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tự chọn nCO2 = 1,3 và nH2O = 1,2 MB = 38 —> nO2 = 5x và nO3 = 3x Bảo toàn O —> 2.5x + 3.3x = 2nCO2 + nH2O —> x = 0,2 —> nB = 8x = 1,6 —> nA = 0,75 Bảo toàn khối lượng —> mA = mCO2 + mH2O – mB = 18 —> MA = 24 —> dA/H2 = 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP