Cho các phát biểu sau: a Thép là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon. (b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm. (c) Dùng Na2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và vĩnh cửu của nước. (d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ. (e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO3, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, thép chứa %C từ 0,02 – 2%. (b) Đúng, phản ứng nhiệt nhôm tỏa nhiều nhiệt làm sắt nóng chảy. (c) ĐÚng (d) Đúng (e) Đúng, kiềm ngăn NO2 thoát ra ngoài không khí.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP