Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm ba pep...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm ba peptit đều mạch hở có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1 : 3. Thủy phân hoàn toàn m gam X, thu được hỗn hợp sản phẩm gồm 14,24 gam alanin và 8,19 gam valin. Biết tổng sốliên kết peptit trong phân tử của ba peptit trong X nhỏ hơn 13. Giá trị của m là A. 19,19. B. 18,47. C. 18,29. D. 18,83.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAla = 0,16 nVal = 0,07 —> nAla : nVal = 16 : 7 Gọi 3 peptit là A, B, C. A + B + 3C —> [(Ala)16(Val)7]k + 4H2O —> 23k – 1 < 39 —> k = 1 là nghiệm duy nhất. Vậy: A + B + 3C —> (Ala)16(Val)7 + 4H2O ………………………..0,01………….0,04 —> mX = m(Ala)16(Val)7 + mH2O = 19,19

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP