Hỗn hợp X gồm Al Fe3O4 và CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm Al, Fe...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chiếm 20% khối lượng hỗn hợp. Cho khí CO đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y có khối lượng nhỏ hơn X là 0,48 gam. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch chứ 2,52m gam muối và 0,672 lít khí NO (ở điều kiện tiêu chuẩn, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m là: A. 9,55. B.10,5. C.10,94. D.9,54 Plexiglas đã chọn câu trả lời 12.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP