Hỗn hợp X gồm hai este trong phân...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm hai es...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm hai este, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức gồm este Y (CnHmO2) và este Z (CnH2n-4O4). Đốt cháy hoàn toàn 12,98 gam X cần dùng 0,815 mol O2, thu được 7,38 gam nước. Mặt khác đun nóng 12,98 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol etylic duy nhất có khối lượng 2,76 gam và hỗn hợp T gồm ba muối. Trị số của m là. A. 6 B. 10 C. 8 D. 12 thang1308 trả lời 05.06.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,41 Bảo toàn khối lượng —> nCO2 = 0,72 Bảo toàn O —> nY + 2nZ = 0,11 Nếu cả Y và Z đều tạo ra C2H5OH thì nC2H5OH = 0,11 nhưng thực tế nC2H5OH = 0,06 —> Chỉ có một trong 2 este tạo ra C2H5OH. Nếu Y tạo C2H5OH —> nY = 0,06 —> nZ = 0,025 nCO2 = 0,06n + 0,025n = 0,72: Vô nghiệm, loại. Vậy Z tạo C2H5OH —> nZ = 0,03 —> nY = 0,05 nCO2 = 0,05n + 0,03n = 0,72 —> n = 9 nH2O = 0,05m/2 + 0,03.7 = 0,41 —> m = 8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP