Cho 9 6 gam hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 9,6 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 9,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe3O4 vào 300ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp N2O và NO có tỷ khối so với hidro là 16,75. Trung hòa Y cần dùng 40ml NaOH 1M thu được dung dịch A, cô cạn A thu được m gam muối khan. Biết rằng phản ứng xảy ra hoàn toàn và khi cô cạn muối không bị nhiệt phân. Giá trị m là: A. 42,26. B. 38,86 C. 40,46 D. 41,24 Meoulata trả lời 12.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nN2O = 0,01 & nNO = 0,03 Đặt a, b là số mol Mg, Fe3O4. Đặt x là số mol NH4NO3 mX = 24a + 232b = 9,6 Bảo toàn electron: ne = 2a + b = 0,01.8 + 0,03.3 + 8x nHNO3 dư = nNaOH = 0,04. Bảo toàn N: nHNO3 = 2a + 3.3b + 2x + 0,01.2 + 0,03 + 0,04 = 0,6 Giải hệ trên được: a = 0,11 b = 0,03 x = 0,01 m muối = 0,11.148 + 0,03.3.242 + 0,01.80 + 0,04.85 = 42,26

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP