Cho 37 5 gam hỗn hợp gồm Zn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 37,5 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 37,5 gam hỗn hợp gồm Zn, Al, Mg chia làm 2 phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch HCl dư tạo 13,44 (lít) H2 (đktc) và m1 gam muối. Phần hai tác dụng với O2 dư tạo m2 gam hỗn hợp ôxit. Xác định m1, m2. vihoang2003 trả lời 11.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Khối lượng mỗi phần là 18,75 gam. Phần 1: nH2 = 0,6 —> nHCl = 1,2 —> nCl- = 1,2 m1 = 18,75 + 1,2.35,5 = 61,35 Phần 2: Bảo toàn điện tích —> nO2- = 1,2/2 = 0,6 m2 = 18,75 + 0,6.16 = 28,35

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP