Cho 8 5 gam hỗn hợp 2 kim...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 8,5 gam hỗn hợp ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 8,5 gam hỗn hợp 2 kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc cùng nhóm IA tác dụng hoàn toàn với nước, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Xác định 2 kim loại

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
2R + 2H2O —> 2ROH + H2 0,3……………………………0,15 —> R = 8,5/0,3 = 28,33 —> Na (23) và K (39)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP