Đốt cháy hoàn toàn 0 33 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 tham gia phản ứng tối đa là: A. 0,33 B. 0,40 C. 0,26 D. 0,30

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2O = 0,8. Gọi công thức chung của X là CxHyOz CxHyOz + (x + y/4 – z/2)O2 —> xCO2 + y/2H2O 0,33……………1,27…………………………….0,8 —> y = 160/33 và x + y/4 – z/2 = 127/33 —> x – z/2 = 29/11 X có z oxi nên mỗi phân tử X có z/2 liên kết pi không thể cộng Br2 (Do nằm trong este). Vậy để làm no X cần lượng Br2 là: nBr2 = 0,33[(2x + 2 – y)/2 – z/2] = 0,33(x – z/2 – y/2 + 1) = 0,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP