Este X có công thức phân tử là...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Este X có công thức ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Este X có công thức phân tử là C9H10O2, a mol X tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch Y không tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là A. 4. B. 6. C. 5. D. 9.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nX : nNaOH = 1 : 2 —> X là este của phenol Y không tráng bạc nên Y không có HCOONa. Các cấu tạo của X (4 đồng phân) CH3COO-C6H4-CH3 (o, m, p) C2H5COO-C6H5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP