Cân bằng của phản ứng : C +...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cân bằng của phản ứn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cân bằng của phản ứng : C + CO2 xảy ra ở 1090K với hằng số cân bằng Kp= 10 . Tính hàm lượng khí CO trong hỗn hợp cân bằng, biết áp suất chung của hệ là 1,5 atm. minhminhlala hỏi 11.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP