Có hai dung dịch mỗi dung dịch chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có hai dung dịch, mỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có hai dung dịch, mỗi dung dịch chứa hai cation và hai anion trong số các ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,2 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol) và CO32- (0,15 mol). Một trong hai dung dịch chứa A. NH4+, H+, NO3- và CO32-. B. K+, Mg2+, Cl- và SO42-. C. K+, NH4+, Cl- và CO32-. D. Mg2+, H+, NO3- và CO32-.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hai ion phản ứng với nhau thì không nằm trong cùng 1 dung dịch, vậy: Dung dịch 1: Mg2+, H+ Dung dịch 2: CO32- Điện tích (+) của dung dịch 1 là 0,4, vậy nên ta chọn SO42- và NO3- để xếp vào để cân bằng điện tích. —> Dung dịch 1: Mg2+, H+, SO42-, NO3-. Còn lại dung dịch 2: CO32-, Cl-, K+, NH4+

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP