Cho hỗn hợp gồm 1 6 gam Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 1,6 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam Cu và 4,64 gam Fe2O3 vào 160 mL dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X và chất rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, tạo thành m gam kết tủa. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị nào sau đây gần nhất với m? Theonly trả lời 11.06.2018 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP