Thủy phân hoàn toàn 0 1 mol este...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân hoàn toàn ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este E (chỉ chứa một loại nhóm chức) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 12% thu được 20,4 gam muối của một axit hữu cơ và 10,6 gam một ancol. Biết rằng một trong hai chất ancol hoặc axit tạo thành este đơn chức. Số công thức cấu tạo của E thỏa mãn là? A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 —> E là este 3 chức Nếu axit đơn chức thì M muối = 20,4/0,3 = 68: HCOONa Khi đó ancol phải 3 chức: M ancol = 10,6/0,1 = 106: C4H7(OH)3) Cấu tạo: HCOOCH2-CH(HCOO)-CH(HCOO)-CH3 HCOOCH2-CH2-CH(HCOO)-CH2(HCOO) HCOOCH2-(HCOO)(CH3)C-CH2-OOCH Nếu axit 3 chức thì M muối = 20,4/0,1 = 204: Loại

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP