Đốt cháy hoàn toàn 15 5 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 1...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 15,5 gam hỗn hợp gồm lysin, alanin, glyxin cần dùng vừa đủ 16,24 lít khí O2, sau đó cho sản phẩm cháy (gồm CO2, H2O, N2) vào dung dịch vôi trong dư, thu được 55 gam kết tủa. Mặt khác cho 15,5 gam X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thì khối lượng muối thu được là A. 18,35 B. 18,8 C. 16,4 D. 19,1 Kimjaok bình luận 11.06.2018 Bình luận(1)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gly = C2H3ON + H2O Ala = C2H3ON + CH2 + H2O Lys = C2H3ON + 4CH2 + H2O + NH Quy đổi hỗn hợp X thành C2H3ON (a), CH2 (b), NH (c) và H2O (a) mX = 57a + 14b + 15c + 18a = 15,5 nO2 = 2,25a + 1,5b + 0,25c = 0,725 nC = 2a + b = 0,55 —> a = 0,15; b = 0,25; c = 0,05 nNaOH = a = 0,15 m muối = 57a + 14b + 15c + 40a = 18,8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP